®Qlik Sense

QlikDin הינו פתרון ייעודי המותאם לצורכי משרדי עורכי הדין לניהול ותחקור יעיל, מהיר וחכם של פעילות המשרד, לקבלת תובנות עסקיות ומקסום הפעילות תוך ראיית התמונה המלאה של פעילותו.
מדובר בפיתוח מבית Qlik Israel המבוסס על ובשילוב עם תשתית של מוצר ה-BI של Qlik שחברתנו נציגתו הרשמית בישראל.

יתרונות ה - QlikDin

רווחיות: סך חשבונות הלקוח על שעות שותף/עו”ד/מתמחה, עלות שעה ממוצעת ששילם עד כה, כמות שעות שחויבו בתיק עד היום.

הנהלת חשבונות: ניהול סטטוס חשבונות הלקוחות. אפשרות לשליחת דוח חודשי באופן אוטומטי המרכז את סך השעות שחויבו במערכת ה-billing ויש להוציא בגינן חשבון

ניהול: תחקור לקוחות מובילים, מחלקות, קטגוריות/סוגי תיקים

גביה: בקרה אוטומטית של חשבונות שנשלחו ולא שולמו לאחר X יום. אפשרות לשליחת דוח גבייה בהתאם להתראות קבועות

כוח אדם: דוח חודשי המציג כמה כל אדם בצוות עבד החודש – לניהול שיבוצים בהתאם לעומס וכן להערכת השקעת העובד ותגמולו

הנחות: ניתוח של הנחות מול תשלום, הנחות בהיבט של סוגי

תעריפים: תעריף משרדי, תעריף סגירה

ניתוח טווחי זמנים: זמן ממוצע בין חיוב והוצאת חשבונית בפועל לבין הוצאת החשבונית לתשלום בפועל

שכר: עלויות עובדים בהצלבה עם הגבייה עבורם – רווחיות עובד

עובד: חריגות מ CAP שעות ניתוחי שעות מחוקות

סוגי דאשבורדים מובנים

סטטוס שעות חשבונות וחיובים לקוחות עובדים

בואו לפגוש את הנתונים שלכם מקרוב

מלאו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר צור קשר חייגו אלינו חייגו אלינו